ความรู้เรื่องจักรราศีกับการพยากรณ์

Last updated: 1 ก.ย. 2565  |  257 จำนวนผู้เข้าชม  | 

HoraPatana.com_เรียนดวงกับบรมครูโหร พัฒนา  พัฒนศิริ _LOGO

บทที่ ๑ ความรู้เรื่องจักรราศีกับการพยากรณ์
1. ชื่อราศี และตัวเลขที่ใช้แทนราศี (ใช้สำหรับการอ่านปฏิทินโหร ซึ่งในปฏิทินโหรจะใช้ตัวเลขบ่งบอกราศี)
รูปภาพ

2. ความหมายของราศี และสัญลักษณ์ประจำราศี
รูปภาพ


            ราศีเมษ หมายถึง ช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “เอรีอัส” (Ares) หมายถึง ลูกแพะ มี สัญลักษณ์ แกะ หรือแพะ ซึ่งจะตรงกับเดือนห้า หรือระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม และ หรือแพะที่ยืนเป็นสง่าบนภูผาสูง ทำให้เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กวาดสายตามองไปทั่วภูมิภาพรอบ ๆ ด้าน ด้วยความสุขและอย่างทระนง
           ราศีพฤษภ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “ทอรัส” (Taurus) มีสัญลักษณ์ เป็น วัวตัวผู้ ซึ่งตรงกับเดือนหก หรือระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน เป็นคนที่มีความ เชื่อมั่นในตัวเองสูง มุทะลุดุดัน มีทิฐิ ดื้อรั้น ไม่มีใครสามารถชักจูงให้ทำตามคำชี้แนะนั้นได้โดยง่าย
            ราศีเมถุน หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ "เจมินี่” (Gemini) มีสัญลักษณ์ เป็น พี่น้องฝาแฝด ซึ่งตรงกับเดือนเจ็ด หรือระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ทำอะไรสอง อย่างในเวลาเดียวกัน มักจะเป็นผู้ที่มีหลากหลายอารมณ์ อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ คือโกรธง่ายหายเร็ว แต่ก็เป็นคน กระฉับกระเฉงว่องไว
            ราศีกรกฎ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “แคนเซอร์” (Cancer) มีสัญลักษณ์ เป็น ปู ซึ่งตรงกับเดือนแปด หรือระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม มักชอบการเดินทาง ท่องเที่ยว เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บางครั้งขาดความเป็นตัวของตัวเอง เข้าทำนองใครว่าอะไรก็เชื่อไปหมด ใครจะดึงไปทางไหนก็ไปกับเขาได้ โบราณเปรียบเสมือน “ไม้หลักปักขี้เลน”
            ราศีสิงห์ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “ลีโอ” (Leo) มีสัญลักษณ์เป็น สิงโต ซึ่งตรงกับเดือนเก้า หรือระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความมุมานะเอาจริงเอาจัง มีลักษณะเป็นผู้นำ ชอบวางแผน หยิ่ง ทระนง
            ราศีกันย์ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “เวอร์โก” (Virgo) มีสัญลักษณ์เป็นหญิงสาวพรหมจรรย์ ซึ่งตรงกับเดือนสิบ หรือระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม เป็นคน อ่อนหวานช่างเจรจา แต่บางทีก็เป็นคนเฉียบ เป็นคนใจคอหนักแน่นพอสมควร มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ

            ราศีตุลย์ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “ไลบระ” (Libra) มีสัญลักษณ์เป็น คนถือตราชั่ง ซึ่งตรงกับเดือนสิบเอ็ด หรือระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน รักความถูกต้อง รักความยุติธรรมเที่ยงตรงตามสัญลักษณ์ของราศี โกรธง่ายหายเร็ว
             ราศีพิจิก หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “สคอร์ปิโอ” (Scorpio) มีสัญลักษณ์ เป็น แมงป่อง ซึ่งตรงกับเดือนสิบสอง หรือระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม เป็นคนที่มี โลกส่วนตัวสูง ทำอะไรจริงจังไม่จับจด มีทิฐิมานะแรงกล้า มีนิสัยหวาดระแวง เก็บความรู้สึกนึกคิด
              ราศีธนู หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ "แซ็ทจิเทรียส” (Sagittarius) มี สัญลักษณเป็นคนยิงธนูหรือคนโก่งคันธนู ซึ่งตรงกับเดือนหนึ่ง หรือระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ ชอบการผจญภัย มักมีแนวคิด หรืออุดมคติ
              ราศีมังกร หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “แคปริคอร์น” (Capricorn) มี สัญลักษณ์เป็นมังกรทะเล ซึ่งตรงกับเดือนสอง หรือระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เป็น นักต่อสู้ที่รักการต่อสู้แต่เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลชั้นผู้น้อย มีความอดทน รออะไรได้นานๆ
               ราศีกุมภ์ หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “อควาริอัส” (Aquarius) มีสัญลักษณ์ เป็นคนแบกหม้อน้ำ ซึ่งตรงกับเดือนสาม หรือระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม มีลักษณะ ระมัดระวังระแวดระวังตัว มีความคิดอ่านที่ลึกซึ้ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบคิดอะไรได้ใหม่ ๆ ทำให้ เกิดประโยชน์
               ราศีมีน หมายถึง ช่วงของดาวอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ “พิสซิส” (Pisces) มีสัญลักษณ์ เป็นปลาสองตัวว่ายสวนทางกัน ซึ่งตรงกับเดือนสี่ หรือระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน สองจิตสองใจตัดสินใจไม่เด็ดขาด คนมีความสับสนทางความคิด และการกระทำ มักทำอะไรขัดแย้งกันเช่น เป็นคนมีนิสัยทั้งอนุรักษ์แต่ก็ชอบความก้าวหน้า (พหุนิยม)

    3. เพศของราศี มีความสำคัญในเรื่องอารมณ์ เพศของบุตร หรือการรับลูกน้องบริวาร
คนทำงานให้มีความสอดคล้องกับดวงชะตา

รูปภาพ


               เพศของราศีนี้ต่างมีอิทธิพลต่อมนุษย์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีธรรมชาติต่างกัน
จึงจำแนกเป็นพฤติกรรมเพื่อให้ทราบถึงลักษณะเทียบเคียงอันจะยังประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นไปของบุคคลหรือสรรพ
สิ่ง สิ่งแวดล้อมได้ชั้นหนึ่ง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือวัด การแสดงออก
หรือไม่แสดงออกของบุคคลเพศของราศีได้แยกไว้เมื่อจะทำการพยากรณ์ ก็จะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
4. ภาคของราศี นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์ในการพิจารณาให้น้ำหนักของดาว ที่เกี่ยวข้องกับเรือนภพ
(ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงบทเรียนครั้งที่ ๒ ความรู้เรื่องดาวกับการพยากรณ์ )

รูปภาพ
           - ราศีภาคกลางวัน มี ๖ ราศี เริ่มจากดาวอาทิตย์ (๑) เป็นดาวประจำราศีราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร
           - ราศีภาคกลางคืน มี ๖ ราศี เริ่มจากดาวจันทร์ (๒) เป็นดาวประจำราศีกรกฎ ราศีเมถุน ราศีพฤษภ ราศีเมษ  ราศีมีน ราศีกุมภ์

5. ดาวประจำราศี (ดาวเกษตร หรือดาวเจ้าเรือน) นำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์
(ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทเรียนครั้งที่ ๒ ความรู้เรื่องดาวกับการพยาการณ์ และครั้งที่ ๔
ความรู้เรื่องตำแหน่งดาวมาตรฐาน และเรือนภพกับการพยากรณ์)

รูปภาพ

6. ประเภทของราศี นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์เพื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ดีของราศี
(ซึ่งจะมีรายละเอียดกล่าวถึงในบทเรียนครั้งที่ ๘ ความรู้เรื่องเกณฑ์กับการพยากรณ์)

รูปภาพ

- ราศีปัศวะ (ราศีสัตว์สี่เท้า หรือสัตว์ใหญ่) มี ๓ ราศี ได้แก่ ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีสิงห์
- ราศีนระ (ราศีมนุษย์) มี ๕ ราศีได้แก่ ราศีเมถุน ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีธนู ราศีกุมภ์
- ราศีอัมพุ (ราศี สัตว์น้ำ) มี ๓ ราศี ได้แก่ ราศีกรกฎ ราศีมังกร ราศีมีน
- ราศีกีฎะ (ราศีแมลง) มี ๑ ราศี ได้แก่ ราศีพิจิก
7. ทิศของราศี นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์เกี่ยวกับการเดินทางที่ปลอดภัย การเดินทางไปหาโชคลาภ

รูปภาพ

8. กายวิภาคของราศี นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์เพื่อพิจารณาให้ทราบว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไร
ในร่างกายส่วนไหน สาเหตุมาจากอะไร

รูปภาพ

ราศีเมษ ศีรษะ สมอง ดวงตา ใบหน้า
ราศีพฤษภ คอ ระบบทางเดินหายใจ หลอดลม หู
ราศีเมถุน แขน มือ บ่า ไหปลาร้า ไหล่ สะบัก
ราศีกรกฎ ทรวงอก เต้านม ปอด
ราศีสิงห์ แผ่นหลัง ชายโครง หัวใจ
ราศีกันย์ ลำไส้ ท้อง พุง กระเพาะอาหาร
ราศีตุลย์ ลำไส้เล็ก ไต ตับ ม้าม บั้นเอว มดลูก
ราศีพิจิก ท้องน้อย อวัยวะเพศ ก้นกบ ทวารหนัก ทวารเบา ไข่ดัน
ราศีธนู โคนขาบน ตะโพก เส้นประสาท ต้นขา
ราศีมังกร หัวเข่า โคนขาล่าง
ราศีกุมภ์ หน้าแข้ง น่องขา
ราศีมีน เท้า ข้อเท้า ตาตุ่ม

9. ธาตุและความหนักเบาของราศี กับการพยากรณ์
นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์ ในการพิจารณาเกี่ยวกับ อารมณ์ อุปนิสัย ของราศีต่างๆ

รูปภาพ

๙.๑ ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) แสดงถึง ความร้อนแรง ความรุนแรง

รูปภาพ

- เมษ จรราศี (แม่ธาตุ) มีดาวอังคาร (๓) ธาตุลม เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นไฟที่มีความร้อนแรงเป็นอันมาก
เปรียบเสมือนไฟเผาผลาญ ลุกโชนตลอดเวลา
- สิงห์ สถิรราศี (กลางธาตุ) มีดาวอาทิตย์ (๑) ธาตุไฟ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นไฟที่ร้อนแรงปานกลาง
ไม่ร้อนมาก เปรียบเสมือนไฟที่ให้ความสว่าง
- ธนู อุภยราศี (ปลายธาตุ) มีดาวพฤหัส (๕) ธาตุดิน เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นไฟที่ค่อยๆ สะสมความร้อน
เปรียบเสมือนไฟในเตาถ่าน

๙.๒ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) แสดงถึง ความคงทนถาวร ความหนักแน่นมั่นคง

รูปภาพ

- มังกร จรราศี (แม่ธาตุ) มีดาวเสาร์ (๗) ธาตุไฟ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นดินที่คงทนถาวร มีความอบอุ่น
แข็งแกร่ง เปรียบเสมือนดินแห้ง หรือดินแตกระแหง
- พฤษภ สถิรราศี (กลางธาตุ) มีดาวศุกร์ (๖) ธาตุน้ำ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นดินที่อ่อนตัว มีความนุ่มนวลชุ่มชื้น
สมบูรณ์ เปรียบเสมือนดินโคลน
- กันต์ อุภยราศี (ปลายธาตุ) ดาวพุธ (๔) ธาตุน้ำ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นดินเหลว เกิดความอ่อนนุ่ม
เปรียบเสมือนดินร่วนซุย
๙.๓ ธาตุลม (วาโยธาตุ) แสดงถึง การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

รูปภาพ

- ตุลย์ จรราศี (แม่ธาตุ) มีดาวศุกร์ (๖) ธาตุน้ำ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นลมที่มีความรุนแรง
เปรียบเสมือนลมไต้ฝุ่น
- กุมภ์ สถิรราศี (กลางธาตุ) มีดาวราหู (๘) ธาตุลม เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นลมที่มีการ เคลื่อนไหวตลอด
เปรียบเสมือนพายุ แต่บางครั้งก็หยุดนิ่ง
- เมถุน อุภัยราศี (ปลายธาตุ) มีดาวพุธ (๔) ธาตุน้ำ เป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นลมที่ไม่รุนแรง มีความชุ่มชื้น
เย็นสบาย เปรียบเสมือนลมฝน

๙.๔ ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) แสดงถึงความกว้างใหญ่ไพศาล มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามขอบเขต

รูปภาพ

- กรกฎ จรราศี (แม่ธาตุ) มีดาวจันทร์ (๒) ธาตุดินเป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นน้ำที่ กว้างใหญ่ไพศาล
เคลื่อนไหว เปรียบเสมือนน้ำทะเล น้ำมหาสมุทร
- พิจิก สถิรราศี (กลางธาตุ) มีดาวอังคาร (๓) ธาตุลมเป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นน้ำที่มี
การเคลื่อนไหวจากกระแสลม เปรียบเสมือนน้ำในแม่น้ำลำคลอง (ขนาดเล็ก)
- มีน อุภัยราศี (ปลายธาตุ) มีดาวพฤหัสบดี (๕) ธาตุดินเป็นดาวประจำราศี ทำให้เป็นน้ำ ที่ ไม่กว้างใหญ่มาก
เปรียบเสมือนน้ำในบึงในคูน้ำ
(ดาว และธาตุของดาว ที่กล่าวถึงในเรื่องธาตุและความหนักเบาของราศี กับการพยากรณ์ ซึ่งรายละเอียด จะ
กล่าวถึงในบทเรียนครั้งที่ ๒ ความรู้เรื่องดาวกับการพยากรณ์)

ราศีเมษ (Aries)
ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๓ เมษายนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม) คือราศีที่ ๐
เป็นราศีแรกของจักรราศีจึงเป็นราศีแห่งการเริ่มต้น การบุกเบิก การต่อสู้ สัญลักษณ์ประจำราศี “แพะหรือแกะ”
ที่ยืนเป็นสง่าบนภูผาสูง ทำให้เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดี กวาดสายตามองไปทั่วภูมิภาพรอบๆ ด้านด้วยความสุข อย่างทระนง
รักอิสระ เป็นนักสู้ นักเดินทาง มีมุมมองที่กว้างไกล ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย เลยยิ่งให้คนราศีนี้มีลักษณะที่แข็งแรง
แข็งแกร่ง อย่างเห็นได้ชัด เป็นราศีภาคกลางคืน ดาวประจำราศีคือดาวอังคาร (๓) ทิศของราศีคือราศีตะวันออก
เป็นราศีปัศวะ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “แพะหรือแกะ” ซึ่งเป็นราศีสัตว์ที่มี ๔ เท้า อวัยวะที่สำคัญได้แก่
ศีรษะ สมอง ดวงตา ใบหน้า และเนื่องจากราศีเป็นราศีแม่ธาตุไฟ (จรราศี) ทำให้ไฟที่มีความร้อนแรงเป็นอันมาก
เปรียบเสมือนไฟเผาผลาญ ลุกโชนตลอดเวลา เลยส่งผลทำให้คนราศีนี้เป็นคนกระตือรือร้น ใจร้อน ใจเร็ว เจ้าอารมณ์ ขี้โกรธ
ขี้โมโห ฉุนเฉียวเก่ง มีความคล่องแคล่วว่องไว กล้าได้กล้าเสีย ไม่ค่อยกลัวอะไร ตรงไปตรงมา ฯลฯ

ราศีพฤษภ (Taurus)

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน) คือราศีที่ ๑ เป็นราศีสองของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “วัวตัวผู้” เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มุทะลุดุดัน มีทิฐิ ดื้อรื้อ
ไม่มีใครสามารถชักจูงให้ทำตามคำชี้แนะนั้นได้โดยง่าย ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่อ่อนไหว
อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางคืน ดาวประจำราศีคือดาวศุกร์ (๖) ทิศของราศีคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นราศีปัศวะ
โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำวันราศีคือ “วัวตัวผู้” ซึ่งเป็นราศีสัตว์ที่มี ๔ เท้า อวัยวะที่สำคัญได้แก่ คอ
ระบบทางเดินหายใจ หลอดลม หู และเนื่องจากราศีเป็นราศีกลางธาตุดิน (สถิรราศี) ทำให้เป็นดินที่อ่อนตัว
มีความนุ่มนวลชุ่มชื้น สมบูรณ์ เปรียบเสมือนดินโคลน เป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น มั่นคง พอที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้
มีความอดทน มีความสงบเสงี่ยมขุมรอบครอบพอสมควรรักความสงบ ฯลฯ

ราศีเมถุน (Gemini)

ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม) คือราศีที่ ๒ เป็นราศีสามของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “พี่น้องฝาแฝด” ทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน มักจะเป็นผู้ที่มีหลากหลายอารมณ์ อารมณ์ขึ้นๆ
ลงๆ คือโกรธง่ายหายเร็ว แต่ก็เป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไว ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย
เลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่แข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นราศีภาคกลางคืน ดาวประจำราศีคือดาวพุธ (๔)
ทิศของราศีคือทิศตะวีออกเฉียงเหนือ เป็นราศีนระ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “พี่น้องฝาแฝด”
ซึ่งเป็นราศีมนุษย์ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ แขน มือ บ่า ไหปลาร้า ไหล่ สะบัก และเนื่องจากราศีเป็นราศีปลายธาตุลม
(อุภยราศี) ทำให้เป็นลมที่ไม่รุนแรง มีความชุ่มชื้น เย็นสบายเปรียบเสมือนลมฝน คนราศีนี้จึงมีอารมณ์ปรวนแปร
ไม่ใจร้อนสักเท่าไรนัก ไม่มีความแน่นอน ทำให้ว่านอนสอนยากแต่ก็พอที่จะปรับตัวได้บ้าง
เป็นคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ

ราศีกรกฎ (Cancer)

ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม) คือราศีที่ ๓ เป็นราศีที่สี่ของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “ปู” มักชอบการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนบางครั้งขาดความเป็นตัวของตัวเอง
เข้าทำนองว่าใครว่าอะไรก็เชื่อไปหมด ใครจะดึงไปทางไหนก็ไปกับเขาได้ โบราณเปรียบเสือน “ไม้ปักหลักขี้เลน”
ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะอ่อนไหน อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางคืน
ดาวประจำราศีคือดาวจันทร์ (๒) ทิศของราศีคือทิศเหนือ เป็นราศีอัมพุ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “ปู”
ซึ่งเป็นราศีสัตว์น้ำ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ทรวงอก เต้านม ปอด และเนื่องจากราศีเป็นราศีแม่ธาตุน้ำ (จรราศี)
ทำให้เป็นน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาล เคลื่อนไหว เปรียบเสมือนน้ำทะเล น้ำมหาสมุทร
ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดรวดเร็วฉับไว เป็นผู้ที่สามารถรับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ดี
ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจเวลาดีก็ดีใจหาย เวลาร้ายก็ร้ายได้น่ากลัว

ราศีสิงห์ (Leo)

ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน) คือราศีที่ ๔ เป็นราศีที่ห้าของจักราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “สิงโต” มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความมุมานะเอาจริงเอาจัง มีลักษณะเป็นผู้นำ ชอบวางแผน หยิ่ง
ทะนง ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย เลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่แข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวอาทิตย์ (๑) ทิศของราศีคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นราศีปัศวะ
โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “สิงโต” ซึ่งเป็นราศีสัตว์ที่มี ๔ เท้า อวัยวะที่สำคัญได้แก่ แผ่นหลัง ชายโครง หัวใจ
และเนื่องจากราศีเป็นราศีกลางธาตุไฟ (สถิรราศี) ทำให้เป็นไฟที่ร้อนแรงปานกลาง ไม่ร้อนมาก
เปรียบเสมือนไฟที่ให้ความสว่าง จึงทำอะไรก็มีความรวดเร็ว มีพลังกายพลังใจที่ยิ่งใหญ่ มีความกระตือรือร้น
มีความทระนงในตัวเอง มีความเชื่อมั่นสูง มีความคิดหรือไอเดียที่สร้างสรรค์ ฯลฯ

ราศีกันย์ (Virgo)

ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม) คือราศีที่ ๕ เป็นราศีที่หกของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “หญิงสาวพรหมจรรย์” เป็นคนอ่อนหวานช่างเจรจา แต่บางทีก็เป็นคนเฉียบ
เป็นใจคอหนักแน่นพอสมควร มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ
ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่อ่อนไหว อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวพุธ (๔) ทิศของราศีคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นราศีนระ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ
“หญิงสวพรหมจรรย์” ซึ่งเป็นราศีมนุษย์ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ลำไส้ ท้อง พุง กระเพาะอาหาร
และเนื่องจากราศีปลายธาตุดิน (อุภยราศี) ทำให้เป็นดินเหลว เกิดความอ่อนนุ่ม เปรียบเสมือนดินร่วนซุย มีผิวพรรณผุดผ่อง
สวยงามชุ่มชื้น เป็นผู้มีนิสัยใจคอหนักแน่น รักสันโดษ เป็นคนมีระเบียบร้อย สุขุม เป็นผู้เฉลียวฉลาด
มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ฯลฯ

ราศีตุลย์ (Libra)

ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน) คือราศีที่ ๖ เป็นราศีที่เจ็ดของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “คนถือตราชั่ง” รักความถูกต้อง รักความยุติธรรมเที่ยงตรงตามสัญลักษณ์ของราศี โกรธง่ายหายเร็ว
ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย เลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะแข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวศุกร์ (๖) ทิศของราศีคือทิศตะวันตก เป็นราศีนระ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ
“คนถือตรงชั่ง” ซึ่งเป็นราศีมนุษย์ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ลำไส้เล็ก ไต ตับ ม้าม บั้นเอว มดลูก
และเนื่องจากราศีเป็นราศีแม่ธาตุลม (จรราศี) ทำให้เป็นลมที่มีความรุนแรง เปรียบเสมือนลมไต้ฝุ่น

คนราศีนี้จึงเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ ชอบการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่งหรือหยุดอยู่กับที่มักคิดอ่านนั่นนี่อยู่เสมอ
เป็นคนอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง มีอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดี ฯลฯ

ราศีพิจิก (Scorpio)

ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม) คือราศีที่ ๗ เป็นราศีที่แปดของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “แมงป่อง” เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ทำอะไรจริงจังไม่จับจด มีทิฐิมานะแรงกล้า มีนิสัยหวาดระแวง
เก็บความรู้สึกนึกคิด ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่อ่อนไหว อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวอังคาร (๓) ทิศของราศีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นราศีกีฏะ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ
“แมงป่อง” ซึ่งเป็นราศีสัตว์น้ำ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ท้องน้อย อวัยวะเพส ก้นกบ ทวารหนัก ทวารเบา ไข่ดัน
และเนื่องจากราศีเป็นราศีกลางธาตุน้ำ (สถิรราศี) ทำให้เป็นน้ำที่มีการเคลื่อนไหวจากกระแสลม
เปรียบเสมือนน้ำในแม่น้ำลำคลอง (ขนาดเล็ก) บางครั้งจึงทำอะไร หรือคิดอะไรซ้ำซาก จำเจ เสมือนพายเรือในอ่าง
ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นง่าย มีความอดทน อดกลั้น ฯลฯ

ราศีธนู (Sagittarius)

ราศีธนู (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม) คือราศีที่ ๘ เป็นราศีที่เก้าของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “คนยิงธนูหรือคนโก่งคัน” เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ ชอบการผจญภัย
มักมีแนวคิด หริออุดมคติ ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย เลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่แข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวพฤหัสบดี (๕) ทิศของราศีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นราศีนระ
โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “คนยิงธนูหรือคนโก่งคัน” ซึ่งเป็นราศีมนุษย์ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ โคนขาบน สะโพก
เส้นประสาท ต้นขา และเนื่องจากราศีเป็นราศีปลายธาตุไฟ (อุภยราศี) ทำให้เป็นไฟที่ค่อย ๆ สะสมความร้อน
เปรียบเสมือนไฟในเตาถ่าน มีความสามารถในเชิงความคิดที่ว่องไว มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด สุขุมรอบคอบ
มีความมั่นคงในหลายอย่างโดยเฉพาะในทางความคิดอุดมการณ์ ฯลฯ

ราศีมังกร (Capricorn)

ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์) คือราศีที่ ๙ เป็นราศีที่สิบของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “มังกรทะเล” นักต่อสู้ที่รักการต่อสู้ แต่อ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลชั้นผู้น้อย มีความอดทน
รออะไรได้นาน ๆ ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้คนราศีมีลักษณะที่อ่อนไหว อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีดาวเสาร์ (๗) ทิศของราศีคือทิศใต้ เป็นราศีอัมพุ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “มังกรทะเล”
ซึ่งเป็นราศีสัตว์น้ำ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ หัวเข่า โคนขาล่าง และเนื่องจากราศีเป็นราศีแม่ธาตุดิน (จรราศี)
ทำให้เป็นดินที่คงทนถาวร มีความอบอุ่นแข็งแกร่งเปรียบเสมือนดินแห้ง หรือดินแตกระแหง

จึงทำให้คนราศีนี้มีความหนักแน่นมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก ใจแข็งสามารถรอคอยอะไรได้เป็นเวลานานๆ มีความดื้อรั้น
เปลี่ยนแปลงยาก เป็นคนเอาจริงเอาจัง เป็นนักปฏิบัติที่มีความกระตือรือร้น รักความสันโดษ ฯลฯ

ราศีกุมภ์ (Aquarius)

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม) คือราศีที่ ๑๐ เป็นราศีที่สิบเอ็ดของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “คนแบกหม้อน้ำ” มีลักษณะระมัดระวัง ระแวดระวังตัว มีความคิดอ่านที่ลึกซึ้ง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบคิดอะไรได้ใหม่ๆ ทำให้เกิดประโยชน์ ด้วยความที่เป็นราศีเพศชาย
เลยทำให้คนราศีนี้มีลักษณะที่แข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นราศีภาคกลางวัน ดาวประจำราศีคือดาวเสาร์ (๗) , ดาวราหู (๘)
ทิศของราศีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นราศีนระ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศี “คนแบกหม้อน้ำ” ซึ่งเป็นราศีมนุษย์
อวัยวะที่สำคัญได้แก่ หน้าแข้ง น่องขา และเนื่องจากราศีเป็นราศีกลางธาตุลม (สถิรราศี)
ทำให้เป็นลมที่มีการเคลื่อนไหวตลอด เปรียบเสมือนลมพายุ แต่บางครั้งก็หยุดนิ่ง เลยเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายหายเร็ว
ชอบงอน บางครั้งก็เร็วปานพายุ แต่บางครั้งก็ชักช้าอืดอาด ดื้อไม่ฟังอะไรง่ายๆ ฯลฯ

ราศีมีน (Pisces)

ราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน) คือราศีที่ ๑๑ เป็นราศีที่สิบสองของจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี “ปลาสองตัวว่ายสวนทางกัน” สองจิตสองใจ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด มีความสับสนทางความคิด
และการกระทำ มักทำอะไรขัดแย้งกัน เช่นเป็นคนมีนิสัยทั้งอนุรักษ์แต่ก็ชอบความก้าวหน้า (พหุนิยม)
ด้วยความที่เป็นราศีเพศหญิงเลยทำให้ราศีนี้มีลักษณะที่อ่อนไหว อ่อนโยน เป็นราศีภาคกลางวัน
ดาวประจำราศีคือดาวพฤหัสบดี (๕) ทิศของราศีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นราศีอัมพุ
โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีคือ “ปลาสองตัวว่ายสวนทางกัน” ซึ่งเป็นราศีสัตว์น้ำ อวัยวะที่สำคัญได้แก่ เท้า ข้อเท้า
ตาตุ่ม และเนื่องจากราศีเป็นราศีปลายธาตุน้ำ (อุภยราศี) ทำให้เป็นน้ำที่ไม่กว้างใหญ่มาก เปรียบเสมือนน้ำในบึงในคูน้ำ
ทำให้รักธรรมชาติ มีอารมณ์ที่อ่อนไหว ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือเลศนัยอะไร เป็นราศีที่อ่านยาก เนื่องจากเป็นราศีสุดท้าย
ราศีแห่งความหมดจดสิ้นสุด หมดกิเลส ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้