ความสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์
 
 
ดาวคู่มิตร
 
ดาวคู่มิตร โบราณโหราจารย์ได้ผูกกลอนแสดงถึงดาวคู่มิตรไว้ว่า
 
“อาทิตย์เป็นมิตรกับครู                           จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์
ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา                          ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน”

 

            สำหรับความหมาย หรือผล หรืออิทธิพลของดาวคู่มิตรนั้น ย่อมส่งผลในด้านความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะช่วยในเรื่องอะไรก็พิจารณาดูเรือนชะตาและตามความหมายของดวงดาว ความหมายของดาวคู่มิตรตามคำกลอนดังนี้

ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวพฤหัสบดี (๕) คู่ปัญญา

            ดวงอาทิตย์ (๑) เป็นตัวแทนของยศศักดิ์ส่วนดาวพฤหัส (๕) เป็นตัวแทนของปัญญา เมื่อมาเป็นมิตรต่อกันนั่นคือทำให้มีปัญญาว่องไวฉลาด เรียนอะไรก็เข้าใจได้รวดเร็ว รู้จักประมาณการหนักเบา ทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาเป็นอันดี

ดาวจันทร์ (๒) กับพุธ (๔) คู่เสน่ห์

            ดาวจันทร์ (๒) มีเสน่ห์ทางกาย ดาวพุธ (๔) มีเสน่ห์ทางปาก เมื่อมีดาวคู่นี้บุคคลนั้นย่อมมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกริยามารยาทที่ดี ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์เจรจาไพเราะ ดาวคู่นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคู่แห่งเสน่ห์ 

ดาวอังคาร (๓) กับดาวศุกร์ (๖) คู่กิเลส

            ดาวอังคาร (๓) เป็นตัวแทนของความกล้าส่วนดาวศุกร์ (๖) เป็นตัวแทนของกิเลสสมบัติ ดาวคู่นี้จึงส่งผลให้เป็นผู้ที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เป็นผู้ขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทอง หนักเอาเบาสู้ ซ้ำยังขยันในเรื่องกามารมณ์ทำให้มีผัวมีเมียเรี่ยราดรอบด้านอย่างไม่มีศีลธรรม

ดาวเสาร์ (๗) กับดาวราหู (๘) คู่นักเลง

            ดาวเสาร์ (๗) เป็นตัวแทนของโทษทุกข์ ดาวราหู (๘) ความมัวเมา ดาวคู่นี้มักทำให้เจ้าชะตามีความดื้อรั้น ชอบทางนักเลงนักบู๊ ชอบคบหาสมาคมกับคนชั้นต่ำ มีคู่ครองชั้นต่ำกว่า แต่ลูกน้องพอใจรักใคร่ มักถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้า พี่ใหญ่เพราะเป็นคนมีใจนักเลงนั่นเอง


สรุปดาวคู่มิตร

 

ดาวคู่มิตร รับฟังทาง YouTube https://youtu.be/Ntk8buxWtmg

  
 

ดาวคู่ศัตรู
 
มีกลอนเกี่ยวกับดาวคู่ศัตรูอยู่กลอนหนึ่ง ซึ่งควรจะรู้จัก จดจำให้แม่นยำ นั่นคือ
 
“อาทิตย์ผิดกับอังคาร         พุธอันธพาลวิวาทราหู
ศุกร์กับเสาร์เป็นคู่ศัตรู             จันทร์กับครูเป็นอริแก่กัน”
 
สำหรับความหมายหรืออิทธิพลของดาวนั้นย่อมส่งผลในด้านขัดข้องดังนี้
 

ดาวอาทิตย์ (๑) กับดาวอังคาร (๓) คู่แย่งชู้

            เจ้าชะตาจะมีแผลเป็นที่เท้า หรือศีรษะ หรือที่ต่างๆ ตามเนื้อตัวที่ดาวคู่นี้ไปอยู่ที่จุดนั้น สาเหตุเกิดจากความสะเพร่าเผอเรอ ความใจร้อนของตนเอง เพราะดาวอาทิตย์ (๑) เป็นธาตุไฟ ดาวอังคาร (๓) เป็นธาตุลมจึงทำให้เป็นคนใจเร็วใจร้อนทำอะไรมักไม่ระมัดระวัง จะลุกจะนั่งก็ขาดสติไม่รอบคอบ จึงทำให้เกิดเรื่องขึ้นเข้าจนได้ ดาวคู่นี้หากอยู่ในเรือนใดจะทำให้เรือนนั้นรีบร้อนไปด้วย เช่น ถ้าอยู่ในเรือนปัตนิ (เรื่องคู่) เวลาอยากมีคู่ก็ไม่เหลียวซ้ายแลขวาให้ดีๆ ลูกเมียเขาก็ยังเอา คู่นี้จึงเรียกว่าคู่แย่งชู้ 

ดาวพุธ (๔) กับดาวราหู (๘) คู่ขัดลาภ

            คู่ศัตรูคู่นี้ส่งผลให้การพูดจาไม่เข้าหูคน พูดแบบขวานผ่าซาก ทะลุกลางปล้อง ชอบขัดคอคน ทำให้เกิดคู่อริศัตรู ขาดคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ หาลาภผลได้ยาก จึงเรียกคู่นี้ว่าคู่ขัดลาภ

ดาวศุกร์ (๖) กับดาวเสาร์ (๗) คู่ขัดเงิน ขัดผัวขัดเมีย

              มักมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับการใช้จ่ายไม่สมดุลกัน เป็นคนกระเหม็ดกระแหม่ ตระหนี่ถี่เหนียว แต่แล้วก็มีคนช่วยใช้ให้หมดไป ความรักไม่สมหวัง แต่งงานโดยไม่มีความสุข บางดวงชะตาเป็นม่าย

ดาวจันทร์ (๒) กับดาวพฤหัสบดี (๕) คู่ขัดทางการกระทำหรือทางความคิด

               ดาวจันทร์ (๒) กับดาวพฤหัสบดี (๕) เป็นดาวศุภเคราะห์ด้วยกัน และยังเป็นคู่ธาตุกัน แต่ก็มีส่วนเสียคือส่งผลให้ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนถนัด ถ้าเป็นสามีภรรยาก็จะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันแต่ไม่ถึงกับแตกแยกกัน


สรุปดาวคู่ศัตรู

 

ดาวคู่ศัตรู รับฟังทาง YouTube https://youtu.be/OGfmmY9KeWM 

ดาวคู่ธาตุ
 
เรื่องดาวคู่ธาตุนี้โหราศาสตร์ไทยมีกล่าวไว้ คือ
 
“อาทิตย์เสาร์คู่นี้                                                   เตโช
 ปฐวีครูจันโท                                                        แนะไว้
        อุสรินทร์ภุมโม                                                      คู่ธาตุ ลมแฮ
            พุธศุกร์สองนี้ไซร้                                                   ธาตุน้ำแถลงฯ”
 
หรือ
 
“ระวิเสาร์เร่าร้อน                                                  ไฟรน
ศศิชีวดล                                                             ดินดั้น
               ภุมภ์ราหุลมกล                                                     ก่อเกียรติ เก่งนา
               พุธศุกร์อุทกนั้น                                                     คู่ธาตุอาจหาญ”

 

ดาวอาทิตย์ (๑) กับดาวเสาร์ (๗) คู่ธาตุไฟ

             เรียกว่า สุริชธาตุ ธาตุคือความร้อน ส่งอิทธิพลในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ อำนาจหน้าที่ เพราะดาวอาทิตย์ (๑) เป็นดาวที่มีความหมายไปทางเกียรติยศ ส่วนดาวเสาร์ (๗) เป็นดาวแห่งการหมกมุ่นครุ่นคิด เมื่อมารวมกันเข้าทำให้ชอบแสวงหาอำนาจยศศักดิ์มากขึ้น (เพราะกลัวจะหมดยศศักดิ์)

 ดาวจันทร์ ( ๒) กับดาวพฤหัส (๕) คู่ธาตุดิน

             เรียกว่า โลกียธาตุ ธาตุคือดิน ทรงไว้ซึ่งความสบาย ความเข้มแข็ง หนาแน่น ในตำรายังกล่าวไว้ว่า “พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย มีให้พักให้เสียขันหมากหมั้น” กล่าวคือ แต่งงานโดยไม่ต้องเสียค่าสินสอดทองหมั้น ทั้งนี้คนที่มีดาวพระเคราะห์คู่นี้มักจะเป็นผู้ที่ขวนขวายพยายามศึกษาความรู้ มีอาชีพการงาน มีกิริยาวาจาน่ารัก จนพ่อตาแม่ยายเกิดความนิยมชมชอบถึงกับยกลูกสาวให้โดยไม่เรียกเงินสินสอดทองหมั้น ถ้าเป็นดวงของสตรีก็จะมีวิชาความรู้ความประพฤติดี ถ้าอยู่ในราศีพฤษภราศีกันย์ ราศีมังกร ซึ่งเป็นราศีธาตุดิน จะมีที่ดินมาก

 ดาวอังคาร (๓) กับดาวราหู (๘) คู่ธาตุลม

              เรียกว่า บาปธาตุ ธาตุคือความไม่ดี ความลามก มีอิทธิพลในเรื่องของความรีบเร่งด่วน โผงผางโครมคราม ทำให้เป็นคนมีโทสะร้าย หูเบา เชื่อคนง่าย มักทำสิ่งที่ไม่เข้าท่าขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ บางทีก็บ้าๆ บอๆ เท่าที่สังเกตเห็นจะขยันเป็นพักๆ ขยันจวนตัว โกรธง่ายหายเร็ว  

ดาวพุธ (๔) กับดาวศุกร์ (๖) คู่ธาตุน้ำ

              เรียกว่า อมฤตธาตุ ธาตุคือความไม่รู้จักตาย หรือลืมตาย มีอิทธิพลทำให้เกิดความอิ่มเอิบ ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความยินดีความใคร่ในรสต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกามารมณ์ ตำรากล่าวไว้ว่า “พุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา มักมากเมาเสพสมจนซมซาน” ทำให้เป็นคนสนุกสนานรื่นเริง เป็นนักดนตรีนักร้องยอดนิยม ถ้ามีดาวอื่นมาขัดอยู่จะไม่เป็นไปตามนี้

              ดาวพระเคราะห์คู่ธาตุนี้ถ้าอยู่ในราศีของธาตุตนเรียกว่า “คู่อสีติธาตุ” ถ้ากุมลัคนาให้คุณสูงสุด ถ้าไม่กุมให้คุณตามเรือนชะตา เป็นบาปเคราะห์ให้คุณทางอิทธิฤทธิ์ ศุภเคราะห์ให้คุณทางบุญฤทธิ์ ถ้าไม่อยู่ในราศีธาตุของธาตุตนให้คุณกึ่งหนึ่ง

สรุปดาวคู่ธาตุ


ดาวคู่ธาตุ รับฟังทาง YouTube https://youtu.be/KhHDfML8e0gดาวคู่สมพล

               ดาวคู่สมพล คือการจัดกำลังของดาวพระเคราะห์ที่รวมกันได้จำนวน ๒๗ ตัวเลข  ๒๗ มีที่มาจากจำนวนฤกษ์ทั้ง ๒๗ หมู่นั่นเอง โหราจารย์ได้รจนากลอนเพื่อให้จำง่าย ๆ ดังนี้

 
                                       “ระวิศุกร์เทพเจ้า                          ทวยแถลง
                                       จันทร์ราหูสำแดง                          เด่นชี้
                                      กุมม์ครูคู่พลแข็ง                            ขานเรียก สมพลนา
                                      พุธเสาร์ดาวเยี่ยงนี้                         ยิ่งล้ำกำลัง


 

         ดาวพระเคราะห์ที่เป็นคู่สมพลมีความหมายดังต่อไปนี้

ดาวอาทิตย์ (๑) กับดาวศุกร์ (๖) ให้กำลังทางด้านการเงิน ยศศักดิ์ ความรัก

            ดาวอาทิตย์ มีกำลัง ๖ ดาวศุกร์ มีกำลัง ๒๑ ชอบทำงานที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นลักษณะงานที่เบาๆ มีอารมณ์รุนแรงในเรื่องของความรักความใคร่ เสียตัวในวัยหนุ่มสาว รู้จักจับจ่ายใช้สอย

ดาวจันทร์  (๒) กับดาวราหู (๘) ให้กำลังในการต่อสู้ผจญภัย

            ดาวจันทร์ มีกำลัง ๑๕ ดาวราหู มีกำลัง ๑๒ มีการต่อสู้ในการดำเนินชีวิต เชื่อคนง่ายรักคนง่าย ทำให้มักมีความผิดหวัง อาภัพบิดามารดาพี่น้อง ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองตั้งแต่เด็กๆ จะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่ออายุมากขึ้น

 ดาวอังคาร (๓) กับดาวพฤหัสบดี  (๕) ให้กำลังด้านสติปัญญา

            ดาวอังคาร มีกำลัง  ๘ ดาวพฤหัสบดี มีกำลัง ๑๙ มีความสามารถ ฉลาด มีสติปัญญาที่ดี มีความคิดความเห็นที่เฉียบขาด เด็ดเดี่ยว จริงจัง มักใช้ถ้อยคำรุนแรง สำนวนโวหารถูกใจชาวบ้าน

ดาวพุธ (๔) กับดาวเสาร์ (๗) ให้กำลังด้านการพูดการเจรจา

            ดาวพุธ มีกำลัง ๑๗ ดาวเสาร์ มีกำลัง ๑๐ มีสำนวนในการพูดจาไพเราะเป็นที่จับอกจับใจของคนฟัง กระทบกระเทียบเปรียบเปรยแดกดันได้ดีมาก พูดเสียจนคนเถียงไม่ทันหรือไม่มีทางจะเถียง เพราะเอาความจริงมาพูด

สรุปดาวคู่สมพล


ดาวคู่สมพล รับฟังทาง YouTube https://youtu.be/4xpI4-Ib80Y 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้